Postanowienie SĄDU z oskarżenia Animex Food

Jest postanowienie w procesie sądowym z oskarżenia firmy Animex Food Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Morlinach, uważającą się za lidera na rynku mięsnym w Polsce. Ich marki to między innymi: Krakus, Morliny, Morlinki, Berlinki, Mazury Ełk, Yano.

data publikacji: 05-02-2021


Bustowski TVJest prawomocne Postanowienie Sądu Rejonowego Warszawy-Śródmieście


Prywatnym aktem oskarżenia zostałem pozwany przez firmę Animex Foods Spółka z o.o. której nie spodobało się, że mówię prawdę o ich wyrobach mięsnych i wędliniarskich czym w ich ocenie dopuszczałem się do publicznego zniesławiania firmy Foods Sp. Z o.o. Sp K. z siedzibą w Morlinach (KRS nr 0000511868).

W uzasadnieniu oskarżenia podkreślili, że pomawiam ich jako producenta żywności pochodzenia zwierzęcego, o wprowadzanie do obrotu produktów (parówek Berlinki i schabu) zawierających wielokrotnie przekroczone normy zawartości konserwantów w postaci azotanów/azotynów, a w konsekwencji stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów, w tym dzieci. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia X Wydział Karny po rozpoznaniu sprawy na dwóch posiedzeniach postanowił umorzyć postępowanie co do wszystkich stawianych mi zarzutów. Sąd niedopatrzył się popełnienia przeze mnie przestępstwa.

Sąd uznał, że krytyczne, a w ocenie oskarżyciela pomawiające go komentarze publikowane przeze mnie bazowały na pomiarach jakich dokonywałem uprzednio lub na wizji urządzeniem o nazwie Ekotester Soeks Ecovisor F4. Odczytując na wizji wynik pomiaru na zawartość konserwantów dokonany w/w urządzeniem, w wybranym produkcie, nie mówiłem zatem nieprawdy.

W ocenie Sądu posiłkowanie się owym (certyfikowanym) opatentowanym testerem żywności dawało mi prawo do tego, by w przypadku wykrycia stężenia konserwantów w wybranych produktach na poziomie znacznie przekraczającym dopuszczalne normy wygłosić publicznie krytyczny komentarz co do jakości sprawdzanego produktu.

Sąd wskazał, że działałem w imię obrony społecznie uzasadnionego interesu, jakim jest zdrowie społeczne. Azotyny i azotany doprowadzają do wytworzenia nitrozoamin, które mają działanie rakotwórcze. Sąd nie miał wątpliwości, że podwyższone stężenia konserwantów w produktach spożywczych przynoszą realną szkodę. Sąd wydający postanowienie dodał, że moją intencją nie było piętnowanie konkretnego producenta żywności.

Głównym celem moich działań jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na przemysłowy chów trzody chlewnej, bydła, używanie antybiotyków, preparatów przyspieszających wzrost masy ciała zwierząt, pestycydów w rolnictwie, konserwantów w przetwórstwie artykułów spożywczych i ryzyko, jakie się z tym wiąże dla końcowych odbiorców tj. konsumentów.
Takie postanowienie sądu otwiera mi drogę do dalszej walki o zdrową żywność w Polsce. Was kochani zachęcam do dołączania do naszej grupy ALERT. Formularz jest dostępny na głównej stronie.

Wygrajmy Razem!Team Bustowskilosowa wiadomość

Przygotujemy dla Ciebie wniosek o środki finansowe

Przygotujemy dla Ciebie wniosek o środki finansowe

Jelenia Góra i Mirsk już podjęły decyzję o wsparciu finansowym akcji związanej z badaniem dzieci na zawartość w ich organizmach rakotwórczej substancji...

Team Bustowskilosowa wiadomość

Powitaliśmy Platwormę Obywatelską w Jeleniej Górze

Powitaliśmy Platwormę Obywatelską w Jeleniej Górze

"Gorąco na spotkaniu z Borysem Budką", "Emocjonujące spotkanie z liderami PO w Jeleniej Górze" - tak miejscowe portale tytułują wczorajsze wydarzenie z na...

Team Bustowskilosowa wiadomość

Szczepienie dzieci na podstawie postanowienia sądu

Szczepienie dzieci na podstawie postanowienia sądu

Rządzący planują szczepienie nieletnich na podstawie zastępczych orzeczeń sądów rodzinnych jeżeli rodzic nie wyrazi na to zgody.

[ poprzednia strona ]


STOP! TRUCIA GLIFOSATEM
Podziękowania

Logo Przebudzeni Konsumenci | Marcin Bustowski

Dnia 20 stycznia 2021 roku w Warszawie w Sądzie Rejonowym odbyła się rozprawa w której byłem oskarżony przez firmę Animex uważającą się za lidera na rynku mięsa w Polsce. Składam serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyjechali z różnych miast w Polsce, żeby mnie w tym dniu wspierać. Pokazaliście co potraficie, Korytarz w sądzie był wypełniony po brzegi, jesteście wspaniali za co Wam jeszcze raz dziękuję.

Marcin Bustowski
Matrix - WygrajmyRazem.pl - Marcin Bustowski

Żyjemy w matrixie

Państwo MATRIX w którym żyjemy nie jest nam przyjazne. Rzeczywistość ta została wykreowana przez polityków, korporacje zagraniczne, koncerny farmaceutyczne i spożywcze wspierane przez władzę okupacyjną. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wygrać walkę ze złem. Wygrajmy Razem!

Zrzutka - WygrajmyRazem.pl - Marcin Bustowski

Dziękuję Wam za każdą złotówkę

Moja codzienna walka jaką toczę z wrogim systemem, wiąże się ze sporymi wydatkami - wyjazdy, badania, materiały reklamowe, megafony, porady prawne i wiele innych rzeczy które pochłaniają znaczne kwoty. Bez Was nie byłoby to mozliwe.
Proszę o wspieranie moich działań dla dobra nas wszystkich.

hop top