Czy Policja i Prokurator będą interweniowali w ważnej sprawie?

Dnia 17.02.2021 roku złożyłem na ręce Policji zawiadomienie przeciwko Panu Morawieckiemu, Panu Dudzie, Panu Szumowskiemu i innym osobom które bezpośrednio przyczyniają się do trucia nas wszystkich.

data publikacji: 17-02-2021


Bustowski TVOczekuę, że Policja i Prokuratura poważnie potraktują sprawę


Zawiadomienie które w dniu dzisiejszym złożyłem bezpośrednio w KMP w Jeleniej Górze przy ul. Armii Krajowej 5 opiera się o niżej cytowane przepisy Kodeksu Postępowania Karnego. Załącznikiem do zawiadomienia jest raport NIK. Sprawa dotyczy masowego trucia Polaków przez korporacje zagraniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W oparciu o art 304 KPK Pan Komendant będzie miał obowiązek wszcząć postępowanie.

Czy Pan Komendant z Nowowiejskiej zastosuje swoje procedury?

Dowód przestępczej działalności jaki dzisiaj przekazałem w związku z niedopełnieniem obowiązków służbowych z art. 231 w związku z art. 160 & 1 k.k. powinien być podstawą do wszczęcia przez Komendanta z Nowowiejskiej jego nadzwyczajnych procedur. Pani dyrektor sanepidu powinna być zatrzymana, przewieziona do gmachu siedziby Komendanta w eskorcie minimum pięciu pojazdów policyjnych i przesłuchana przez minimum siedem godzin skrępowana kajdankami.

Art. 304. k.p.k. [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa]

Dz.U.2020.30 t.j. | Akt obowiązujący - Wersja od: 9 lutego 2021 r. do: 30 września 2028 r.

& 1. Każdy,dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art.148a dane pokrzywdzonych i świadków zamieszczane w protokole z czynności oraz art.156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.

& 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

& 3.  Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.

Art. 160 k.k. [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo]

Dz.U.2020.1444 t.j. | Akt obowiązujący - Wersja od: 5 grudnia 2020 r.

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 231 k.k. [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]

Dz.U.2020.1444 t.j. | Akt obowiązujący - Wersja od: 5 grudnia 2020 r.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który,przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Team Bustowskilosowa wiadomość

Animex Foods nie pogodziła się z wyrokiem Sądu

Animex Foods nie pogodziła się z wyrokiem Sądu

Animex Foods nie pogodziła się z wyrokiem sądu z dnia 20.01.2021 roku. Zaskarżyła wyrok do Sądu Okręgowego.

Team Bustowskilosowa wiadomość

Żeby Polska była polska

Żeby Polska była polska

Polskie dziecko do Was woła! ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKA! Dziś nie ważne, miasto, wioska... w sercach ma być cała Polska!

Team Bustowskilosowa wiadomość

Autyzm, glifosat i NOPy skutki stosowania glifosatu

Autyzm, glifosat i NOPy skutki stosowania glifosatu

Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument PDF z opracowaniem dotyczącym szkodliwego Glifosatu. W przedostatnim dniu 2021 roku o skutkach stosowania Glifosatu w roln...

[ poprzednia strona ]


STOP! TRUCIA GLIFOSATEM
Podziękowania

Logo Przebudzeni Konsumenci | Marcin Bustowski

Dnia 20 stycznia 2021 roku w Warszawie w Sądzie Rejonowym odbyła się rozprawa w której byłem oskarżony przez firmę Animex uważającą się za lidera na rynku mięsa w Polsce. Składam serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyjechali z różnych miast w Polsce, żeby mnie w tym dniu wspierać. Pokazaliście co potraficie, Korytarz w sądzie był wypełniony po brzegi, jesteście wspaniali za co Wam jeszcze raz dziękuję.

Marcin Bustowski
Matrix - WygrajmyRazem.pl - Marcin Bustowski

Żyjemy w matrixie

Państwo MATRIX w którym żyjemy nie jest nam przyjazne. Rzeczywistość ta została wykreowana przez polityków, korporacje zagraniczne, koncerny farmaceutyczne i spożywcze wspierane przez władzę okupacyjną. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wygrać walkę ze złem. Wygrajmy Razem!

Zrzutka - WygrajmyRazem.pl - Marcin Bustowski

Dziękuję Wam za każdą złotówkę

Moja codzienna walka jaką toczę z wrogim systemem, wiąże się ze sporymi wydatkami - wyjazdy, badania, materiały reklamowe, megafony, porady prawne i wiele innych rzeczy które pochłaniają znaczne kwoty. Bez Was nie byłoby to mozliwe.
Proszę o wspieranie moich działań dla dobra nas wszystkich.

hop top