Petycja w sprawie masowego trucia dodatkami chemicznymi w żywności

Celem Petycji jest powstrzymanie masowego trucia chemicznymi dodatkami do żywności oraz stosowania antybiotyków bez kontroli w hodowlach przemysłowych, czego wynikiem jest potężna ilość chorujących i umierających na nowotwory Polaków w tym małych dzieci.

data publikacji: 23-01-2021STOP Masowemu Truciu Polskich Dzieci. STOP Gangsterskim Praktykom w Produkcji Żywności.


Jako Naród Polski żądamy wprowadzenia całkowitego zakazu importu soi i rzepaku GMO skażonych Glifosatem, na teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży preparatów zawierających rakotwórczy Glifosat (Roundap itp) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Wnosimy o powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywności z pionizacją centralną i budżetem na rolnictwo w pozycji wydatki na rolnictwo na poziomie 25 miliardów zł. Żądamy przesunięcia dopłat do zdrowej produkcji rolnej dla rolników, a nie robienia przez Ministra Rolnictwa dyscypliny sportowej z produkcji żywności. Ze względu na ujawnienie przez Najwyższą Izbę Kontroli, masowego trucia Narodu Polskiego przez System Przetwórstwa Rolno – Spożywczego ogromnymi ilościami dodatków chemicznych, żądamy wprowadzenie Polskich Norm Bezpiecznej Żywności oraz kontrolowania marketów i importerów żywności na teren RP.Wnosimy o pełne badania mięsa sprzedawanego przez przetwórców i hodowców w przemyśle Tuczu Nakładczego - Kontraktowego, Drobiu i Trzody Chlewnej na okoliczność pozostałości Antybiotyków i Glifosatu w żywności.Działając w imieniu własnym jak i publicznym, jako konsumenci, mając na uwadze, że Prezydent Polski jest najważniejszym państwowym przedstawicielem oraz czuwa nad przestrzeganiem prawa, konstytucji a także zdrowia wszystkich obywateli naszego kraju, zwracamy się o dokładną analizę i stanowczą reakcję w sprawie opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli o nazwie: „E” w żywności bez kontroli – z dn. 3 stycznia 2019 r oraz Raportu NiK z dnia 08.03.2018 w sprawie nadmiernego stosowania Antybiotyków w Hodowli Zwierząt.Wyżej wymieniony raport Najwyższej Izby Kontroli obrazuje potężne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów a w szczególności małych dzieci w wieku od 1-10 lat. Jednocześnie wskazujemy na konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży produktów rolno-spożywczych i napoi w plastikowych opakowaniach, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie chorobami nowotworowymi.W ocenie Najwyższej Izby Kontroli żywność sprzedawana w zagranicznych marketach na terenie Polski jest rakotwórcza co potwierdza zdanie w owym raporcie: dodatki do żywności powodem wzrostu zachorowalności na nowotwory i inne.

Jesteśmy pełni nadziei, że Pan, jako prezydent Rzeczypospolitej Polski, zajmie konkretne stanowisko w świetle wyżej wymienionego raportu. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polski zwracamy się o poddanie do dyskusji publicznej kwestie bezpieczeństwa, nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności i produkcji rolno-spożywczej.

W ramach inicjatywy prezydenckiej, zwracamy się o działania zmierzające do powołania skonsolidowanej instytucji zajmującej się nadzorem nad przetwarzaniem żywności, produkcji rolno-spożywczej, zmierzającej do powołania Agencji Bezpieczeństwa Żywności.Z poważaniem

Polak Patriota nie godzący się na masowe trucie Polaków

Marcin Bustowski


Musisz to zobaczyć: Link do petycjiTeam Bustowskilosowa wiadomość

Rozprawa apelacyjna z Animexem

Rozprawa apelacyjna z Animexem

W Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 27.05.2021 r odbędzie się rozpatrzenie apelacji wniesionej przez Animex od wyroku Sądu Rejonowego w którym czytamy, ż...

Team Bustowskilosowa wiadomość

24.12.2021 Życzenia Świąteczne od Team Bustowski

24.12.2021 Życzenia Świąteczne od Team Bustowski

Spokojnych Świat Bożego Narodzenia od całego zespołu Team Bustowski

Team Bustowskilosowa wiadomość

Wójt Gminy Kamienna Góra pomoże w badaniu dzieci

Wójt Gminy Kamienna Góra pomoże w badaniu dzieci

Wójt Gminy Kamienna Góra Pan Patryk Straus pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o pomoc w przebadaniu dzieci na obecność rakotwórczego glifosatu w ich organ...

[ poprzednia strona ]


STOP! TRUCIA GLIFOSATEM
Podziękowania

Logo Przebudzeni Konsumenci | Marcin Bustowski

Dnia 20 stycznia 2021 roku w Warszawie w Sądzie Rejonowym odbyła się rozprawa w której byłem oskarżony przez firmę Animex uważającą się za lidera na rynku mięsa w Polsce. Składam serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyjechali z różnych miast w Polsce, żeby mnie w tym dniu wspierać. Pokazaliście co potraficie, Korytarz w sądzie był wypełniony po brzegi, jesteście wspaniali za co Wam jeszcze raz dziękuję.

Marcin Bustowski
Matrix - WygrajmyRazem.pl - Marcin Bustowski

Żyjemy w matrixie

Państwo MATRIX w którym żyjemy nie jest nam przyjazne. Rzeczywistość ta została wykreowana przez polityków, korporacje zagraniczne, koncerny farmaceutyczne i spożywcze wspierane przez władzę okupacyjną. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wygrać walkę ze złem. Wygrajmy Razem!

Teleduperele - Darmowe ogłoszenia bez płacenia!

Teleduperele.pl - Ogłoszenia bez płacenia

Pomożemy Ci sprzedać wszystkie duperele!

hop top