Roundup jest rakotwórczy - są badania

Nowe badania przeprowadzone przez najlepszych amerykańskich naukowców rządowych wykazały, że osoby narażone na działanie powszechnie stosowanej substancji chemicznej zabijającej chwasty - glifosatu - mają w swoim moczu biomarkery związane z rozwojem raka i innych chorób.

data publikacji: 27-01-2023Badania rządowe USA potwierdzają, że glifosat jest rakotwórczy


Badanie, opublikowane w zeszłym tygodniu w Journal of the National Cancer Institute, zmierzyło poziomy glifosatu w moczu rolników i innych uczestników badania i ustaliło, że obecność wysokich poziomów pestycydu była związana z oznakami reakcji w organizmie zwanej stresem oksydacyjnym, stanu, który powoduje uszkodzenie DNA. Stres oksydacyjny jest uważany przez ekspertów ds. zdrowia za kluczową cechę czynników rakotwórczych.
Autorzy pracy - 10 naukowców z National Institutes of Health i dwóch z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - stwierdzili, że ich badanie "przyczynia się do wagi dowodów wspierających związek między ekspozycją na glifosat a stresem oksydacyjnym u ludzi." Zauważyli również, że "gromadzące się dowody wspierają rolę stresu oksydacyjnego w patogenezie nowotworów hematologicznych", takich jak chłoniak, szpiczak i białaczka.
"Stres oksydacyjny nie jest czymś, co chcesz mieć", powiedziała Linda Birnbaum, toksykolog i były dyrektor Narodowego Instytutu Nauk o Zdrowiu Środowiskowym. "To badanie zwiększa nasze zrozumienie, że glifosat ma potencjał do wywoływania raka".
Wyniki badania pojawiają się po tym, jak CDC poinformowało w zeszłym roku, że ponad 80% próbek moczu pobranych od dzieci i dorosłych zawierało glifosat. CDC podało, że z 2.310 próbek moczu pobranych od grupy Amerykanów, które miały być reprezentatywne dla populacji USA, 1.885 było zasznurowanych wykrywalnymi śladami glifosatu.
Glifosat jest najczęściej stosowanym herbicydem w historii, zarówno w USA, jak i na świecie. Jednym z najbardziej znanych produktów na bazie glifosatu jest środek chwastobójczy Roundup firmy Monsanto. Roundup jest stosowany przez rolników i konsumentów od ponad 40 lat. Urzędnicy z Monsanto i jego niemieckiego właściciela Bayer AG zawsze zapewniali opinię publiczną i organy regulacyjne, że narażenie na środek chwastobójczy nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
Bayer powiedział, że nowe badanie NIH ma wiele "istotnych ograniczeń metodologicznych, które wpływają na jego wiarygodność" i powiedział, że wyniki są sprzeczne z innymi badaniami rządowymi.
"Zwiększony stres oksydacyjny stwierdzony w badaniu mógł być spowodowany przez dowolną liczbę czynników niezwiązanych z glifosatem lub ich kombinację, a badanie nie potwierdza wniosku, że glifosat jest przyczyną" - powiedział Bayer w oświadczeniu.
Ludzie są narażeni na działanie glifosatu poprzez używanie produktów wykonanych z użyciem tej substancji chemicznej, a także poprzez spożywanie żywności i picie wody zanieczyszczonej tym pestycydem. Naukowcy znaleźli pozostałości glifosatu w szeregu popularnych produktów spożywczych oraz w drogach wodnych na terenie USA.
W nowej pracy naukowcy z NIH i CDC stwierdzili, że choć ich badania skupiały się na rolnikach, którzy byli narażeni na działanie glifosatu podczas opryskiwania pól, to podobne wyniki zaobserwowali u "nie-rolników".
Ustalenia sugerują, że "te efekty mogą mieć szersze zastosowanie do ogólnej populacji, która jest przede wszystkim narażona poprzez spożycie skażonej żywności i wody lub zastosowań domowych", napisali autorzy badania.
Badanie jest tak znaczące, że gwarantuje uwagę regulacyjną, powiedzieli niektórzy niezależni naukowcy.
"Jest to zespół badaczy na najwyższym poziomie i bardzo wiarygodne badanie, na które organy regulacyjne powinny zwrócić uwagę" - powiedział Phil Landrigan, pediatra i epidemiolog, który przez lata pracował w CDC i Agencji Ochrony Środowiska (EPA), a obecnie kieruje Programem na rzecz globalnego zdrowia publicznego i dobra wspólnego w Boston College.
Michael Antoniou, naukowiec z wydziału genetyki medycznej i molekularnej w King's College w Londynie, który od lat bada glifosat, powiedział, że wyniki są "niepokojące", z "poważnymi implikacjami zdrowotnymi".

Krytyczny czas

Nowe badanie finansowane przez rząd pojawia się w czasie, gdy zarówno EPA, jak i europejskie organy regulacyjne kończą aktualizację oceny bezpieczeństwa glifosatu, a obrońcy zdrowia naciskają na ograniczenie stosowania tej substancji chemicznej lub wymagają, aby produkty takie jak Roundup były oznaczone ostrzeżeniem przed rakiem.
Rzecznik Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) powiedział, że agencja jest świadoma tego badania i rozważy, czy wyniki dodadzą "nowe dowody", gdy agencja zakończy swoją nową ocenę glifosatu. Wnioski EFSA mają być w lipcu.
EPA powiedziała również, że przygląda się nowemu badaniu i "uważnie przeanalizuje" jego wyniki, gdy będzie kończyć swoją ocenę.
"EPA bardzo poważnie traktuje obowiązek ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska", powiedziała agencja w oświadczeniu.
Badanie pojawia się również, gdy Monsanto i Bayer pozostają pogrążone w sporach sądowych wniesionych przez dziesiątki tysięcy pacjentów z rakiem, którzy twierdzą, że ekspozycja na Roundup spowodowała u nich rozwój chłoniaka nieziarniczego. Firma zgodziła się już wypłacić ponad 11 miliardów dolarów na zaspokojenie większości roszczeń – nie przyznając się do żadnej odpowiedzialności – ale wiele spraw nie zostało rozstrzygniętych, a procesy cywilne trwają.
Bayer boryka się również z gwałtownym wzrostem niepokojów inwestorów i wezwaniami do rozpadu i odwołania najwyższych liderów po tym, jak firma straciła 40% swojej wartości rynkowej po przejęciu Monsanto w 2018 roku.
Bayer utrzymuje, że glifosat nie powoduje raka i że produkty z nim wykonane mogą być stosowane bezpiecznie. Firma stwierdza na swojej stronie internetowej, że EPA i inne przeglądy regulacyjne dostarczają "obszerny korpus badań", które wspierają zobowiązanie firmy do bezpieczeństwa.
Chociaż niektóre kraje wprowadziły zakaz stosowania produktów zawierających glifosat, agencje regulacyjne w wielu krajach twierdzą, że brak jest dowodów łączących herbicydy zawierające glifosat z rakiem oraz że jest to jeden z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych dostępnych herbicydów.
W ubiegłym roku komitet oceny ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) po zapoznaniu się z wieloma badaniami stwierdził, że nie ma uzasadnienia dla klasyfikowania glifosatu jako substancji rakotwórczej.
Wiele dużych amerykańskich grup rolniczych, w tym American Farm Bureau Federation, American Soybean Association, National Corn Growers Association, National Association of Wheat Growers, National Cotton Council i American Sugarbeet Growers Association, również twierdzi, że glifosat nie powoduje raka.
EPA od lat twierdzi, że uważa glifosat za "mało prawdopodobny" jako rakotwórczy, a w zaktualizowanym przeglądzie z 2020 r. agencja powtórzyła, że nie widzi "niepokojących zagrożeń dla zdrowia ludzkiego". Ale agencja została zmuszona do wycofania tego określenia bezpieczeństwa w zeszłym roku po tym, jak federalny sąd apelacyjny unieważnił ocenę EPA.
W orzeczeniu sądu stwierdzono, że EPA nie postępowała właściwie zgodnie z wytycznymi naukowymi, gdy określiła, że glifosat nie jest rakotwórczy, ignorując opinie doradców naukowych i stosując "niespójne rozumowanie".
EPA teraz ponownie analizuje swoją ocenę glifosatu i spodziewa się wydać decyzję dla glifosatu w 2026 roku.

Rak nie jest jedynym problemem

Debata nad bezpieczeństwem glifosatu trwa od lat i nasiliła się po tym, jak Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), jednostka Światowej Organizacji Zdrowia, uznała go za "prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi" w 2015 roku.
Nowe odkrycia nie są pierwszymi, które dotyczą glifosatu i stresu oksydacyjnego. Badania na zwierzętach i badania komórkowe również znalazły związek. Ale istnieje tylko garstka takich badań u ludzi.
Badanie NIH jest "największym jak dotąd badaniem związku między narażeniem na glifosat a markerami stresu oksydacyjnego", powiedział Jonathan Hofmann, autor badania z NIH's National Cancer Institute.
Naukowcy twierdzą, że ważne jest badanie substancji, które mogą powodować stres oksydacyjny, ponieważ duża ilość dowodów naukowych sugeruje, że długotrwały stres oksydacyjny przyczynia się do rozwoju nie tylko raka, ale także szeregu chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby serca i problemy reprodukcyjne, w tym niepłodność mężczyzn.
Jedno wcześniejsze badanie na ludziach związane z glifosatem i stresem oksydacyjnym zostało opublikowane w zeszłym roku przez zespół naukowców specjalizujących się w zdrowiu publicznym i środowiskowym na kilku amerykańskich uniwersytetach.
Badacze ci przeanalizowali 347 próbek moczu zebranych od kobiet w ciąży, stwierdzając, że wyższe poziomy biomarkerów stresu oksydacyjnego zaobserwowano w próbkach zawierających stężenie kwasu aminometylofosfonowego (AMPA), substancji powstającej, gdy glifosat rozpada się w glebie i wodzie.
Autorzy tej pracy zauważyli, że wykazano, iż glifosat i AMPA zaburzają funkcje hormonalne i ostrzegli, że potrzeba więcej badań ze względu na "trwałość glifosatu w środowisku i możliwość niekorzystnego wpływu w czasie ciąży."
Nowe badanie NIH jest częścią Agricultural Health Study (AHS), długoterminowego badania wpływu stosowania pestycydów na zdrowie rolników, finansowanego przez National Cancer Institute i National Institute of Environmental Health Sciences we współpracy z EPA.
Inne badania AHS dostarczyły czasami sprzecznych ustaleń na temat tego, czy glifosat może powodować raka, czy też nie, ale naukowcy będący autorami najnowszych badań stwierdzili, że ich badanie wyróżnia się z kilku powodów, w tym z powodu zastosowania pomiarów narażenia na glifosat w moczu i historii narażenia na pestycydy u osób badanych oraz włączenia osób, które nie są rolnikami.
Badacze stwierdzili, że chociaż związki między glifosatem a biomarkerami stresu oksydacyjnego "głównie wydają się odzwierciedlać skutki niedawnego narażenia zawodowego, istnieją również pewne dowody na związki z dłuższym narażeniem."
Badacze w NIH badają potencjalne możliwości śledzenia tych odkryć i adresowania potrzeb przyszłych badań, powiedział Hofmann.
Lorette Picciano, dyrektor wykonawczy sojuszu Rural Coalition zrzeszającego pracowników rolnych, powiedziała, że ma nadzieję, że EPA zwróci uwagę na badania.
"Ludzie umierają z powodu tych nowotworów", powiedziała. "To badanie jest bardzo ważne".
Tłumaczenie M.K.

żródło:

https://theguardian.com/us-news/2023/jan/20/glyphosate-weedkiller-cancer-biomarkers-urine-study

https://academic.oup.com/jnci/advance-article/doi/10.1093/jnci/djac242/6984725

https://vaccineimpact.com/2023/new-u-s-government-research-is-finally-admitting-that-glyphosate-weed-killer-causes-cancer

https://twitter.com/jnci_now

Bustowski Marcin


Team Bustowskilosowa wiadomość

Pan Jerzy Łużniak wspiera akcję z badaniami dzieci

Pan Jerzy Łużniak wspiera akcję z badaniami dzieci

Jeżeli wyniki będą tak niepokojące, jak na próbach dokonywanych do tej pory - wystąpimy do Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia, aby te badania rozszer...

Team Bustowskilosowa wiadomość

Profesor Frydrychowski Andrzej apeluje do lekarzy

Profesor Frydrychowski Andrzej apeluje do lekarzy

Szanowni Państwo, Koledzy Lekarze Choć jestem czynnym naukowcem, profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk medycznych i lekarzem z dużym doświadcze...

Team Bustowskilosowa wiadomość

Ryba ze stawu kontra ryba z marketu

Ryba ze stawu kontra ryba z marketu

Nadchodzą święta, tradycyjnie na stole w naszych domach wśród pokarmów pojawi się ryba. Apeluję o rozwagę w zakupie ryby.

[ poprzednia strona ]


STOP! TRUCIA GLIFOSATEM
Podziękowania

Logo Przebudzeni Konsumenci | Marcin Bustowski

Dnia 20 stycznia 2021 roku w Warszawie w Sądzie Rejonowym odbyła się rozprawa w której byłem oskarżony przez firmę Animex uważającą się za lidera na rynku mięsa w Polsce. Składam serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyjechali z różnych miast w Polsce, żeby mnie w tym dniu wspierać. Pokazaliście co potraficie, Korytarz w sądzie był wypełniony po brzegi, jesteście wspaniali za co Wam jeszcze raz dziękuję.

Marcin Bustowski
Matrix - WygrajmyRazem.pl - Marcin Bustowski

Żyjemy w matrixie

Państwo MATRIX w którym żyjemy nie jest nam przyjazne. Rzeczywistość ta została wykreowana przez polityków, korporacje zagraniczne, koncerny farmaceutyczne i spożywcze wspierane przez władzę okupacyjną. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wygrać walkę ze złem. Wygrajmy Razem!

Teleduperele - Darmowe ogłoszenia bez płacenia!

Teleduperele.pl - Ogłoszenia bez płacenia

Pomożemy Ci sprzedać wszystkie duperele!

hop top