Sanepid w Jeleniej Górze ma milionowe straty

Dnia 15.03.2021 r zwróciłem się do PSSE w Jeleniej Górzez z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 8 pytań. Otrzymałem odpowiedź.

data publikacji: 05-04-2021Czy ta instytucja jest pożyteczna?


Pytania zadane PSSE w Jeleniej Górze:

Pytania zadane do PSSE w Jeleniej Górze

Dnia 28.03.2021 roku otrzymałem z PSSE odpowiedź. Na wiele z zadanych pytań odesłano mnie do stron internetowych z raportami.
Ad 1. nie padła stanowcza odpowiedź, że PSSE jest lub nie jest organem państwowym. Odesłano mnie do Statutu.
Ad 2. Od 1 stycznia 2021 roku do dnia 26 marca 2021 roku PSSE w Jeleniej Górze przeprowadziła 65 kontroli lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania ograniczeń I nakazów (czytaj gnębienie restauratorów). W roku 2020 - 11,410 kontroli restauratorów w asyście Policji i Straży Miejskiej.
Ad 3 I 4  odesłano mnie do informacji na stronie internetowej gdzie dowiedziałem się, że

  • W 2020 roku przeprowadzono łącznie 13450 kontroli
  • W tym tylko 834 kontrole żywności.
  • W tym aż 11,410 kontroli restauratorów wspólnie z Policją i Strażą Miejską
  • Pozostałe 1206 kontroli dotyczyło higieny dzieci I młodzieży, zapobiegawczego nadzoru, higieny pracy i komunalnej.

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody w 2020 roku Sanepid w Jeleniej Górze zbadał

  • 264 próbki wody
  • 169 próbek środków spożywczych
  • 399 próbek w kierunku schorzeń jelitowych
  • 1213 pomiarów czynników szkodliwych w miejscach pracy

Z raportu PSSE w Jeleniej Górze dowiadujemy się, że wykryto 11 zachorowań spowodowanych Salmonelozom. Są to tylko przypadki stwierdzone przez Sanepid. Takich przypadków było i jest znacznie więcej. W dużym stopniu przyczynia się do tego Firma Animex, co zostalo potwierdzone przez GIS który w 2021 roku wykrył Salmonellozę w mięsie produkowanym przez Animex Foods. Czy firma ta wypłaca poszkodowanym odszkodowania? Pisaliśmy o tym w artykule Sprawdzaj mięso przed spożyciem, bo to uratuje życie.
Ad 5. Zapewniono mnie, że w 2020 roku były przeprowadzane badania na zawartość glifosatu. Informacji tych nie ma jednak w raportach PSSE w Jeleniej Górze.
Ad 6. W PSSE w Jeleniej Górze zatrudnionych jest 90 osób!
Ad 7. Odesłano mnie do strony ze sprawozdaniem finansowym zysków i strat z którego wynika, że PSSE w Jeleniej Górze wykazuje milionowe straty!

  • Na początek 2020 roku strata wynosiła wg sprawozdania 4.968,220,01 PLN
  • Na koniec 2020 roku wygenerowana strata wynosiła już 5.466,758,25 PLN

Ad 8. W 2020 roku PSSE w Jeleniej Górze wydała 572 decyzje płatnicze, 115 postanowień, 1 tytuł wykonawczy, 48 mandatów.

Filip S.Team Bustowskilosowa wiadomość

Wzór skargi do sądu na objęcie dziecka kwarantaną

Wzór skargi do sądu na objęcie dziecka kwarantaną

Pablo udostępnił nam wzór skargi do sądu na objęcie małoletniego kwarantanną

Team Bustowskilosowa wiadomość

Rejestracja Partii Politycznej Przebudzeni Konsumenci

Rejestracja Partii Politycznej Przebudzeni Konsumenci

Dnia 22.04.2021 złożyliśmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie wniosek o rejestrację Partii Politycznej Przebudzeni Konsumenci

Team Bustowskilosowa wiadomość

Narodowy program szczepień do Prokuratury

Narodowy program szczepień do Prokuratury

Żądamy, aby Ministerstwo Zdrowia we właściwy sposób informowało o tym produkcie w reklamach, jakie stosuje się w Narodowym Programie Szczepień, co wg. o...

[ poprzednia strona ]


STOP! TRUCIA GLIFOSATEM
Podziękowania

Logo Przebudzeni Konsumenci | Marcin Bustowski

Dnia 20 stycznia 2021 roku w Warszawie w Sądzie Rejonowym odbyła się rozprawa w której byłem oskarżony przez firmę Animex uważającą się za lidera na rynku mięsa w Polsce. Składam serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyjechali z różnych miast w Polsce, żeby mnie w tym dniu wspierać. Pokazaliście co potraficie, Korytarz w sądzie był wypełniony po brzegi, jesteście wspaniali za co Wam jeszcze raz dziękuję.

Marcin Bustowski
Matrix - WygrajmyRazem.pl - Marcin Bustowski

Żyjemy w matrixie

Państwo MATRIX w którym żyjemy nie jest nam przyjazne. Rzeczywistość ta została wykreowana przez polityków, korporacje zagraniczne, koncerny farmaceutyczne i spożywcze wspierane przez władzę okupacyjną. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wygrać walkę ze złem. Wygrajmy Razem!

Teleduperele - Darmowe ogłoszenia bez płacenia!

Teleduperele.pl - Ogłoszenia bez płacenia

Pomożemy Ci sprzedać wszystkie duperele!

hop top