Czy znasz Prawo Naturalne?

Żyjemy w Matrixie, wszystkie urzędy które władza okupacyjna nazywa państwowymi, są zarejestrowane jako prywatne firmy w Waszyngtonie.

data publikacji: 18-03-2021


Bustowski TVWypowiedz posłuszeństwo i przejdź na Prawo Naturalne


Premier Mateusz Morawiecki głosi :" Jesteśmy w sytuacji, w pewnym sensie nie do odwrócenia. Ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy". W państwowości, która już nie istnieje, Państwo Rzeczpospolita Polska po 1989 roku, przekształcone zostało w spółkę zarejestrowaną pod DUNS Nr 0 0 0 7 9 3 1 2 w Waszyngtonie,

Tajemnica numeru PESEL powstającego obecnie wraz z CERTYFIKATEM URODZENIA polega na tym, że jest to nowoczesne narzędzie służące rządom do sprzedaży swoich obywateli klanowi 13 rodzin bankierskich, a bankierom CERYTFIKATY URODZEŃ służą do nowoczesengo handlu ludźmi (czytaj pracą tych ludzi) na światowych prywatnych giełdach pieniężnych.

Ludzie stali się towarem za który bankierzy płacą rządom emisją pieniądza (czytaj długiem) który potem spłacają niewolnicy-obywatele w podatkach. Kilka lat temu roczne wpływy z podatków dochodowych obywateli w Polsce, stanowiły w przybliżeniu roczną kwotę odsetek jaką rząd płacił bankierom za emisję dłużną pieniądza,  który NBP mógł wyemitować samodzielnie i bezotsetkowo. To jest kwintesencja oszustwa!  Pobrane przez Urząd Skarbowy nasze podatki dochodowe idą w formie odsetek do kieszeni bankierów którzy rozdysponowywują je pomiędzy sobą w wysokości najprawdopodobniej opartej na bazie wysokości tajnych udziałów w Narodowym Banku Polskim.

Ostatnimi czasy wydaje się, że po wprowadzeniu tzw. cyfryzacji owa „sprzedaż” Polaków idzie automatycznie dzięki obozowemu numerowi PESEL w trybie ciągłym wraz z urodzeniem się każdego nowego dziecka. Odbywa się to prawdopodobnie w następujący sposób: Szpital zgłasza obowiązkowo do Urzędu Stanu Cywilnego urodzenie się każdego dziecka. Ten rejestruje urodzenie, nadaje nr PESEL tworząc CERTYFIKAT URODZENIA  i wysyła informację do jednego z ministerstw (prawdopodobnie do ministerstwa Finansów i MSW). MINISTERSTWO przesyła CERTYFIKAT URODZENIA dalej czyli do tej zarejestrowanej w Ameryce pod nazwą „Poland Republic of” spółki, która deponuje te certyfikaty w formie elektronicznej w depozycie w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) przy FEDzie by Międzynarodowa Korporacja finansowa (ICF) mogła handlować ludźmi na giełdach używając ich CERTYFIKATÓW URODZENIA.

Zatem jeśli chcemy wyjść z tego stanu niewolnictwa i handlu Polakami na światowych giełdach, trzeba skorzystać ze sprawdzonego sposobu uwolnienia się, tj. wrócić do zasad cywilizacji łacińskiej opartych o etykę katolicką i o Prawo Naturalne w polskim prawie oraz w  polskim życiu społeczno-polityczno-gospodarczym.  Następnie wszelkie odstępstwa od tych norm i nadużycia należy srogo karać.
Likwidując nr PESEL (czyli automatyczny łącznik pomiędzy żywym człowiekiem a handlarzami ludźmi) oraz uznając Prawo Naturalne za obowiązujące w polskim prawodastwie, automatycznie wylogowywujemy się z bankierskeigo niewolniczego systemu światowego handlu ludźmi.

Artykuł jest hipotezą i opinią Pani Teresy Garlandał

Anna Luiza - Konkretny Kanał rozmawia z Armandem Armani o prawie naturalnym


Musisz to zobaczyć: Lusia z Konkretnego KanałuTeam Bustowskilosowa wiadomość

Statut Kaliski my to likwidujemy

Statut Kaliski my to likwidujemy

Dnia 11.11.2021 r w Kaliszu odbyło się wydarzenie artystyczne które przejdzie do historii. Organizatorom spektaklu edukacyjnego postawiono zarzuty. Postanowi...

Team Bustowskilosowa wiadomość

Decyzja Sądu w sprawie zatrzymania Bustowskiego

Decyzja Sądu w sprawie zatrzymania Bustowskiego

Dnia 12.07.2021 roku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał postanowienie w sprawie mojego zażalenia na zatrzymanie mnie przez Policję dnia 06.02.2021 roku.

Team Bustowskilosowa wiadomość

Bayer musi wypłacić ponad 20 mln euro poszkodowanemu

Bayer musi wypłacić ponad 20 mln euro poszkodowanemu

Firma agrochemiczna i farmaceutyczna Bayer poniosła kolejną porażkę tym razem w apelacji od wyroku w USA z powodu środka Roundp zawierającego glifosat.

[ poprzednia strona ]


STOP! TRUCIA GLIFOSATEM
Podziękowania

Logo Przebudzeni Konsumenci | Marcin Bustowski

Dnia 20 stycznia 2021 roku w Warszawie w Sądzie Rejonowym odbyła się rozprawa w której byłem oskarżony przez firmę Animex uważającą się za lidera na rynku mięsa w Polsce. Składam serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyjechali z różnych miast w Polsce, żeby mnie w tym dniu wspierać. Pokazaliście co potraficie, Korytarz w sądzie był wypełniony po brzegi, jesteście wspaniali za co Wam jeszcze raz dziękuję.

Marcin Bustowski
Matrix - WygrajmyRazem.pl - Marcin Bustowski

Żyjemy w matrixie

Państwo MATRIX w którym żyjemy nie jest nam przyjazne. Rzeczywistość ta została wykreowana przez polityków, korporacje zagraniczne, koncerny farmaceutyczne i spożywcze wspierane przez władzę okupacyjną. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wygrać walkę ze złem. Wygrajmy Razem!

Teleduperele - Darmowe ogłoszenia bez płacenia!

Teleduperele.pl - Ogłoszenia bez płacenia

Pomożemy Ci sprzedać wszystkie duperele!

hop top